ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site โรงเรียนรัฐราษฏร์อนุสรณ์

วัน จันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site ในภาคเรียนที่ 2/2564 มาตรการการรับมือแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนรัฐราษฏร์อนุสรณ์