ประชุมคณะกรมการจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 11/2564

วัน จันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 11/2564 ผ่านผ่านระบบ Video Conference Cisco Webex Meeting โดยมี ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ