โรงเรียนหนองบัว ทำพิธีถวายบังคม และถวายราชสดุดี กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

25 พฤศจิกายน 2564
นายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนหนองบัว เป็นประธานในพิธี ถวายบังคม และถวายราชสดุดี กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ บริเวณพิธีหอประชุมนิโลบล โรงเรียนหนองบัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้พี่น้องลูกเสือ ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6