โรงเรียนนครสวรรค์ตรวจคัดกรอง (ATK) นักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ที่ประสงค์มาเรียนแบบ On Site

💜 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 : โรงเรียนนครสวรรค์ตรวจคัดกรอง (ATK) นักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ที่ประสงค์มาเรียนแบบ On Site ในวันที่ 29 พฤศจิกายน นี้ ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School