พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 จังหวัดนครสวรรค์