กิจกรรมเครือข่ายพัฒนาจิตอาสา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (จิตอาสาพระราชทาน 904) ให้แก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วัน พุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาจิตอาสา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (จิตอาสาพระราชทาน 904) ให้แก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผ่านระบบทางไกล Video Conference Google Meeting ณ ห้องประชุมสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์