การจัดอบรมหลักสูตร Happy Money เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงินและหลักสูตรคัมภีร์พี่เลี้ยงการเงิน แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา