การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 11/2564 และการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ

วัน จันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 11/2564 และการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ นักเรียนได้รับทุนการศึกษา เด็กหญิงวาราดา บรรเทิงใจ นักเรียนโรงเรียนเขาทองพิทยาคม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครสวรรค์