พิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ฯ วPA และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัน จันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ร่วมพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ฯ วPA และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชมรมครูอำเภอโกรกพระ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 โดยมีว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานในพิธี และวิทยากรโดย ดร.สยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครสวรรค์