การฉีดวัคซีน Pfizer (เข็มที่ 2) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนหนองบัว

โรงเรียนหนองบัว นำโดย ผอ.วิทูรย์ งามนิธิจารุเมธี และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัว และเจ้าหน้าที่ สสอ. หนองบัว ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer (เข็มที่ 2) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ หอประชุมนิโลบล ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564