กิจกรรม To be number one ในสถานศึกษา

วัน พุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2564
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ของคณะกรรมการประเมิน ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ระดับประเทศ ณ โรงเรียนหนองบัว