ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม​

วันอังคาร​ ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์​ได้มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตวิมานลอยและ​สหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินท์​ ศน.สัมพรรณ​ ถวิ​ลไทย, ศน.เมตตา​ ถวิล​ไทย​,ศน.อมรรัตน์​ แก้วมาลา​ และ ศน.ภัทรภรณ์​ น้อยกอ​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site ในภาคเรียนที่ 2/2564 มาตรการการรับมือแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม​ อำเภอพยุหะคีรี​ จังหวัดนครสวรรค์