ประกาศการขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ของ สพม.นครสวรรค์

ประกาศการขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ของ สพม.นครสวรรค์