โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครสวรรค์

วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครสวรรค์​ โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา โดยมี นายจำนง กล่อมแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานลุกเสือจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานณ โรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค์