นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสถานที่ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสา​พระราชทาน​ ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวัดหนองปลิง

12 พ.ย. 2564 เวลา 11.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รอง ผอ.สพม.นว รักษาราชการแทน ผอ.สพม.นว ผู้อำนวยการฝึกฯ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสถานที่ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสา​พระราชทาน​ ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวัดหนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์