กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564

วัน ศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมงานกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี และก่อนเข้างานได้ผ่านการตรวจ ATK ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19) ณ วัดเซกาเจติยาราม จังหวัดบึงกาฬ

ภาพและข่าวโดย นายสุธี ดีไทสงฆ์ สพม.นครสวรรค์