ประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.

นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์