ธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้ารับการอบรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
นำโดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมธุรการกลุ่มทุกกลุ่มเข้ารับการอบรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยนายวรุฒ พวงสมบัติ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3