การประชุมคณะทำงานแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2564

วัน พุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นาย จุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting หรือ Facebook Live ของสำนักงนศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์