พิธีรับเกียรติบัตร ตลาดนัดออนไลน์วังจัทร์เกษมฯ

วัน อังคาร ที่ 9  พฤศจิกายน 2564 

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ไปร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร การประชุมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”ตลาดนัดออนไลน์วังจัทร์เกษม”ฯ จาก ท่าน ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์