รองผอ.สพม.นว และคณะ เยี่ยมชม ศูนย์ HCEC โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.45 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ นิ่มมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ และ นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฎิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเยี่ยมชมศูนย์ HCEC โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ณ ศูนย์ HCEC โรงเรียนลาดยาววิทยาคม