การประชุมแต่งตั้งคณะทำงานแก้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานแก้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์