การฉีดวัคซีน Pfizer (เข็มที่ 2) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนหนองบัว

โรงเรียนหนองบัว สังกัด สพม.นครสวรรค์ นำโดย นายวิทูรย์ งามนิธิจารุเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัว และเจ้าหน้าที่ สสอ. หนองบัว ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer (เข็มที่ 2) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ หอประชุมนิโลบล โรงเรียนหนองบัว ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564