ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)