การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนนครสวรรค์

วัน จันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น.

นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 พร้อมด้วย นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมี ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นำเยี่ยมชมอาคารคัดกรอง สถานที่กักตัวและการเรียนการสอนรูปแบบ On Site และ On Line โดยมีการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนและการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเป็นโรงเรียนนำร่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ของจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนนครสวรรค์