กิจกรรม Rathrad Kick Off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ของโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม.นครสวรรค์

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น.

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม.นครสวรรค์ กิจกรรม Rathrad Kick Off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” นำโดย ผอ.ภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ บรรยากาศการฉีดวัคซีนเต็มไปด้วยการดูแลของคณะแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบรรพตพิสัย ที่ให้การดูแลและแนะนำวิธีการดูแลตัวเองหลังการฉีดวัคซีน เพื่อให้นักเรียนได้คลายความกังวล ทางโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ขอขอบพระคุณทีมบุคคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้นักเรียน ได้รับวัคซีนเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนมา ณ โอกาสนี้