ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564

วัน ศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. 

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกในการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จำนวน​ 7 อัตรา ณ ห้องประชุม Guest room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์