การประชุมคณะทำงานแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วัน ศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. 

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวธิติวรรณ นันตื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมราชาวดีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์