ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ และ ดร.จงกล เดชปั้น ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ NBT North นำร่องเปิดเรียน on site ห่างไกลโควิด -19 ทาง ช่อง Live NBT North

เวลา 14.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  และ ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ NBT North นำร่องเปิดเรียน on site ห่างไกลโควิด -19 ผ่านรายการ NBT North ในระบบออนไลน์เพจ NBT North และ Live NBT North