รายงานวิจัยเชิงพื้นที่ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สพม.นครสวรรค์ ฉบับเต็ม อ่านที่นี่

รายงานวิจัยเชิงพื้นที่ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ฉบับเต็ม อ่านที่นี่

https://anyflip.com/beods/pfhg/

วิจัยเชิงพื้นที่ การจัดการศึกษา covid19 สพม นคร