ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการบรรยาย 6 มาตราการหลัก 6 มาตราการเสริม และ 7 มาตราการเข้มสำหรับสถานศึกษา โดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผ่านระบบทางไกล Video Conference Google Meeting ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษนครสวรรค์