ประชุม อกศจ. ครั้งที่ 15/2564

เวลา 13.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล และ ส.ต.ท.จง นาคตระกูล นิติกรชำนาญการปฎิบัติหน้าที่นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย กำหนดวิทยฐานะ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 15/2564 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์