บุคลากร สพม.นครสวรรค์ เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็ม 3 (AstraZeneca)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) AstraZeneca เข็มที่ 3 ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ อำเมืองเมือง จังหวัดนครสวรรค์