บรรยากาศการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น โรงเรียนนครสวรรค์

โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ คณะครู นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น เพื่อสร้างเกาะคุ้มกันก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564