บรรยายกาศ Kick Off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” โรงเรียนหนองบัว

โรงเรียนหนองบัว นำโดย ผู้อำนวยการวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี และรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัวและเจ้าหน้าที่ สสอ.หนองบัวดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564