ประชุมผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

วัน อังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมการประชุมผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และ แนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และ การรับวัคซีนของนักเรียน และบุคลากร สพฐ. โดย นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบทางไกล Video Conference Zoom Meeting ห้องสตูดิโอ OBEC Channel สพฐ. 1 ชั้น 1 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์