ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2564

วัน อังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมดุสิตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์