นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด เป็นประธานการประชุมประชุมเตรียมการเพื่อสรรหาพนักงานราชการ

วัน ศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมประชุมเตรียมการเพื่อสรรหาพนักงานราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุม Guest room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์