ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

วัน ศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางมณฑิรา  บุตโยธี และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ศึกษานิเทศก์  ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ณ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม