ร่วมแสดงความยินดี นายเดช  ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่  ศึกษาธิการภาค 18

วัน พฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมแสดงความยินดี นายเดช  ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่  ศึกษาธิการภาค 18 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 18