บรรยากาศการฉีดวัคซีน โรงเรียนไพศาลีพิทยา

บรรยากาศการฉีดวัคซีน นักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา ณ อาคารโดมอเนกประสงค์  โรงเรียนไพศาลีพิทยา