พิธีเปิดโครงการ Kick Off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” BACK TO SCHOOL การฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Kick Off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” BACK TO SCHOOL การฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ร่วมด้วยนายสกล คลังพลอย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์บุญชนะ เพชรพลอยงาม ผู้อำนวยการ รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีนายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม ณ อาคารอัจฉราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ได้รับการดูแลจาก รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง “ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงโควิด-19” โดยให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับ น้อง ๆ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 รร.สตรีนครสวรรค์ พร้อมดูแลโดยทีมแพทย์ และทีมพยาบาลวิชาชีพ ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 การจัดพื้นที่เว้นระยะห่างตามที่รัฐกำหนด ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ในกิจกรรม Kick off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” BACK TO SCHOOL

Ver.1

Ver.2