บรรยายกาศการฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์

💜 BACK TO SCHOOL.นายแพทย์อภิชาติ วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมด้วย นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ ดร.จงกล เดชปั้น พร้อมฝ่ายบริหาร โรงเรียนนครสวรรค์ ร่วม Kick Off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” BACK TO SCHOOL การฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ โดยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์อนุเคราะห์แพทย์และพยาบาลมาให้บริการ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนนครสวรรค์