นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาองค์กรประกอบการประเมิน ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือพิเศษ

วัน พุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น.
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาองค์กรประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือพิเศษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์