นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมเรื่องการเฝ้าระวังอาการและความปลอดภัยในข้อกังวลเกี่ยวกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยี่ยหุ้มหัวใจอักเสบของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer

วัน อังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น.
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการเฝ้าระวังอาการและความปลอดภัยในข้อกังวลเกี่ยวกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยี่ยหุ้มหัวใจอักเสบของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด MRNA ผ่านระบบทางไกล Video Conference Google Meeting ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์