ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพงษ์เทพ  เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

วัน อังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.09 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพงษ์เทพ  เจริญไทย เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ