ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรพล เพ็งน้อย ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3

วัน อังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00  น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรพล เพ็งน้อย เนื่องในโอกาสบรรจุ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3