ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว

วัน จันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว ณ โรงเรียนหนองบัว