Kick Off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

วัน จันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมงาน Kick Off ฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับเปิดเทอมทุกโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีการดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กับนักเรียน นักศึกษา ทุกสังกัด อายุ 12-18 ปี ที่ศึกษาอยู่หรือเทียบเท่า เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับมาตรการสำคัญในป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ขอบคุณภาพจากเพจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์