การประชุมคณะกรรมการจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2564

วัน พุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.
นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2564 ผ่านผ่านระบบ Video Conference Cisco Webex Meeting โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ